Kant, Eliade și gândirea simbolică

Introducere

Perspectiva lui Immanuel Kant asupra religiei este hotărâtă, în primul rând, de concluziile Dialecticii transcendentale, și a Criticii rațiunii pure în ansamblu, care argumentează o poziție care dărâmă fundamentele metafizicii speculative, care are pretenția de a avea acces la cunoașterea esențială a lucrurilor fără o abordare critică asupra capacităților de cunoaștere în genere. Concluzia filosofului prusac e că facultatea cunoașterii nu are acces la transcendent și la esența realității, așa cum credeau filosofii raționaliști de la începutul modernității care gândeau de pe o poziție metafizică realistă. Facultatea de cunoaștere poate cunoaște doar lumea fenomenală, neavând acces la lucrurile-în-sine. În acest context, teologia și limbajul simbolic ce se asociază cu ea, având pretenția de a trimite indirect la inefabil, devin derizorii. Teologia speculativă specifică tradiției creștine este înlocuită cu o teologie morală, a cărei principiu se află pe terenul moralității, de unde sunt deduse toate elementele religiei morale. Problema religiei este integrată procustian în sistemul criticist, cu ajutorul metodei transcendentale.

Citește restul acestei intrări »

Reclame

Determinări generale la Dialectica transcendentală

Facultatea rațiunii pure teoretice

Rațiunea pură este una dintre facultățile fundamentale ale suprafacultății generale a cunoașterii, alături de sensibilitate, imaginație, intelect și apercepție transcendentală. Rațiunea are o dublă ipostază, ea presupune o folosire teoretică (speculativă) și una practică. Rațiunea în ipostaza teoretică se împarte în două subfacultăți, una logică și alta transcendentală. Facultatea logică a rațiunii pure se ocupă cu realizarea raționamentelor mijlocite deductive, cele nemijlocite sau intelectuale sunt apanajul intelectului categorial.[1] Citește restul acestei intrări »

Tabelul cronologic complet al traducerilor în limba română din opera lui Immanuel Kant (1724-1804)

1874-1877 – Mihai Eminescu traduce un sfert din Critica rațiunii pure [1781/1787], fără a publica fragmentele.[1]

1881 – Despre puterea sentimentului cu care prin simpla voință cineva póte să devie stăpân peste simțurile bolnăvicioase [1797], traducere David Almogen, Tipografia-Litogr. H. Goldner, 23 p.[2]

1887 – Titu Maiorescu traduce fragmente din Critica rațiunii pure [1781/1787], fără a le publica.

Citește restul acestei intrări »

Prescripțiile practice în filosofia kantiană

Determinări conceptuale 

În filozofia kantiană a naturii avem propoziții teoretice care au rol în cunoașterea științifică sau cunoașterea propriu-zisă a naturii. În filozofia practică avem propoziții practice, cu rol în cunoașterea practică sau morală. Aici este vorba de un sens secundar al cunoașterii, înțeleasă ca și cunoaștere morală, asupra binelui și a răului, nu este vorba de o cunoaștere științifică ca în cazul celor teoretice, unde este determinată obiectual lumea fenomenală de către categoriile intelectului, ci de o cunoaștere practică. Citește restul acestei intrări »

Scheme lipsă în tabelul kantian

În capitolul întâi din Analitica principiilor (1), Despre schematismul conceptelor pure ale intelectului, Kant a dezvoltat teoria schematismului pentru a rezolva problema eterogenității dintre conceptele abstracte și datul intuitiv fenomenal. Intermediare între toate conceptele și toate percepțiile se află imaginația și timpul, ca formă pură a intuiției sensibile. Schemele categoriilor sunt, astfel, înțelese ca determinații transcendentale de timp, produse de imaginația productivă în dimensiunea ei transcendentală. Celor douăsprezece categorii trebuie să le corespundă douăsprezece scheme. Din felul cum filozoful german înșiră aceste scheme reiese o lipsă de simetrie, pe de-o parte, între schema unică a categoriilor de cantitate și, pe de altă parte, cele trei scheme ce corespund celor trei categorii din celelalte trei grupuri de categorii, de calitate, de relație și de modalitate. Aceasta este prima problemă. A doua problemă se referă la omiterea schemei categoriei limitației, a treia categorie în grupul categoriilor de calitate. Citește restul acestei intrări »

Categoriile kantiene și interpretarea lui Noica

Abstract

The Kantian categories and Noica’s interpretation. Our study presents the ontological interpretation given by Constantin Noica to the table of categories in his main work „Becoming within Being”. The main stages of interpretation are being followed, while pointing out the lack of rigor in the Kantian critical discourse regarding certain matters. These matters are related to the category of limitation or the disjunctive judgment and the category of community. At the same time we will put forward some objections concerning Romanian philosopher’s interpretation showing that the problem of ontological interpretation of the categorical table remains open to newer, more determined and rigorous approaches.

Keywords: critical philosophy, ontology, theory of knowledge, Immanuel Kant, transcendental, inference, judgement, pure concepts, transcendental logic, general logic, table of categories.

Citește restul acestei intrări »

Comentarii la schematismul kantian al conceptelor

Introducere

Toate structurile formale și conținuturile materiale ale conștiinței sunt reprezentări. Avem reprezentări sensibile, care pot fi pure sau empirice. Reprezentările sensibile empirice presupun senzații – care sunt afectări ale facultății sensibilității de către lucrurile-în-sine. Cele sensibile pure presupun absența senzațiilor și, astfel, existența unei intuiții pure căreia îi aparțin figurile geometriei. Pe de altă parte, avem reprezentări conceptuale sensibile sau intelectuale, dintre care cele sensibile se împart în empirice şi pure. Conceptele sensibile empirice sunt obținute din experiență, iar cele sensibile pure (sau matematice) și cele intelectuale sunt a priori, fiind independente de experiență. Putem vorbi de

Citește restul acestei intrări »

Fenomenul TIFF – 2012

Povestea festivalului

Festivalul Internaţional de Film Transilvania are pe zi ce ce trece o structură tot mai pronunţat tentaculară. Zone diverse ale artelor vizuale sau ale spaţiului social sunt atrase într-un creuzet din care se compune maşinăria festivalieră. În general, un festival, datorită situării în spaţiul public, înglobează zone diverse ale realului social şi urban, devenind o temporară intersecţie între zone diferite ale culturii şi un dialog între medii sociale diferite. Structura tentaculară atrage după sine expoziţii, concerte sau alte evenimente culturale creând un tot unitar, un organism prin intermediul căruia cinefilii au acces la multe alte materiale artistice decât filmele în sine. Receptarea unui film devine diferită în contextul intrării în contact cu vestimentaţia folosită de personaje sau creaţiile artistice care au influenţat scenografia şi, impicit, imaginarul lumii în interiorul căreia se desfăşoară naraţiunea. Citește restul acestei intrări »

Filmul, teatrul şi problema autonomiei estetice

Jocul excesiv de teatral al actorului în perioada de început a cinematografului are în principal două cauze. Primul motiv este legat de lipsa sonorului, care face ca imaginea să fie nevoită să exprime mare parte din semnificaţia naraţiunii. Dialogul nefiind sonor, actorul exprimă într-un mod exagerat, prin abuz de mimică şi limbaj corporal explicitat vehement, mai multe lucruri despre povestea filmului decât ar fi normal pentru cea mai legată de real artă. Intertitlurile sunt rar prezente de-a lungul filmului, pentru a nu perturba cursivitatea imagistică a acţiunii.  Ele exprimă în general o cantitate mai mare de informaţii sau elemente ale naraţiunii ce nu pot fi exprimate prin imagini şi prin mimica actorilor. Acestea rămân prezenţe artificiale în interiorul filmului, ca o mărturie a incapacităţii artei filmice de a-şi exprima plenar semnificaţiile interioare, cu propriile mijloace. Apariţia sonorului va rezolva această problemă.

Citește restul acestei intrări »

Hanul pierzaniei

La moara cu noroc (1955) regia Victor Iliu

Ecranizare a nuvelei omonime a lui Ioan Slavici, filmul lui Victor Iliu a fost nominalizat pentru Palme d’Or la Cannes în 1957. Pelicula prezintă viaţa unui pseudoerou, Ghiţă un fost cizmar, care împreună cu soţia şi soacra sa iau în arendă un han pentru trei ani în speranţa unei îmbogăţiri. Mediul social în care a pătruns astfel, va aduce cu el personaje şi evenimente ce vor avea un impact neaşteptat asupra destinului lor.

Citește restul acestei intrări »

« Older entries