Lista cărților publicate despre Fichte, Hegel, Schelling și Schopenhauer în cultura română

Lista cărților despre Johann Gottlieb Fichte (1762-1814)

1913 – Constantin Chifu, Die Entwickelung des Gottesbegriffes bei J. G. Fichte, Thomas & Hubert, Weida, 44 pp.; publicarea tezei de doctorat.

 

Lista cărților despre Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)

1873 – Gr. Bengescu II, Filosofia idealistă si noua filosofie realistă în Germania dela Hegel încoace, Typographia Curții, București, 32 pp.

1928 – Dumitru D. Roșca, L’ influence de Hegel sur Taine théoricien de la connaissance et de l’art, Librairie Universitaire J. Gamber, Paris, 431 pp.; 1968Influenta lui Hegel asupra lui Taine, teoretician al cunoașterii și al artei, Ed. Academiei R.S.R., București, 316 pp.; publicarea tezei de doctorat susținută în 1928 la Sorbona.

dd-rosca-influenta-lui-hegel-asupra-lui-academia-republicii-1968-l-455285-510x510

d-d-rosca

Dumitru D. Roșca (1895-1980)

1928 – D. D. Roșca, Introducere la „Viața lui Isus”, studiu introductiv la traducerea în franceză (pt. prima dată) a textului hegelian de tinerețe Viața lui Isus de către D. D. Roșca; 1994 – Introducerea tradusă de D. Țepeneag, Apostrof, nr. 5-7; 1999Introducere la „Viața lui Isus”; Mitul utilului, Ed. Biblioteca Apostrof, Cluj-Napoca, 140 pp.

1932 – Nicolae Petrescu, Teoria statului la Hegel, Institutul de Arte Grafice „Bucovina”, I. E. Torouțiu, București, 34 pp.; publicată inițial în Revista de filosofie în 1931.

00

1933 – Tudor Vianu, Influența lui Hegel în cultura română, Ed. Imprimeria Națională, București, 72 pp.

Vianu_2

Tudor Vianu (1898-1964)

1944 – Gheorghe Bumbești, Logica lui Hegel, Ed. Caiete de Filosofie, București, 144 pp.

000

1957 – Pavel Apostol, Probleme de logică dialectică în filozofia lui G. W. F. Hegel, vol. I, Ed. Academiei R.P.R., București, 284 pp.

1957 – Constantin Ionescu Gulian, Metodă și sistem la Hegel, vol. I, Ed. Academiei R.P.R, București, 375 pp.

1962 – Constantin Noica, Fenomenologia spiritului de G.-W.-F. Hegel istorisită de Constantin Noica, Ed. Centre Roumain de Recherches, Paris; 1980Povestiri despre om. După o carte a lui Hegel, Ed. Cartea Românească, București, 255 pp.; 2009 – prefață de Sorin Lavric, cu o scrisoare a lui Emil Cioran ca postfață, Ed. Humanitas, București, 307 pp.; 2013 – Ed. Humanitas, București, 307 pp.; cartea a fost scrisă între 1955-56.

700

2499-4

220-0

noica-constantin

Constantin Noica (1909-1987)

1963 – C. I. Gulian, Metodă și sistem la Hegel, vol. II, Ed. Academiei R.P.R, București, 549 pp.

1964 – Pavel Apostol, Probleme de logica dialectica în filozofia lui G. W. F. Hegel, vol. II, Ed. Academiei R.P.R., București, 376 pp.

1967 – D. D. Roșca, Însemnări despre Hegel, Ed. Științifică, București, 224 pp.

dd-rosca-insemnari-despre-hegel-stiintifica-1967-l-478975-510x510

1970 – C. I. Gulian, Hegel sau filozofia crizei, Ed. Academiei R.S.R., București, 419 pp.

1972 – Radu Stoichiță, Natura conceptului în Logica lui Hegel, Ed. Științifică, București, 183 pp.

1980 – Ion Ianoși, Hegel și arta, Ed. Meridiane, București, 300 pp.; ed. a II-a revăzută și adăugită: 2005 – Ed. Academiei Române, București, 248 pp.

1981 – C. I. Gulian, Hegel, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 391 pp.

1982 – Andrei Marga, Vasile Muscă (coord.), Teme hegeliene. Studii, prefață de Dumitru Ghișe, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 328 p.; conține studii de C. Noica, V. Muscă, Virgil Ciomoș, Gheorghe Vlăduțescu, Alexandru Boboc, Gheorghe Toma, Ion Maxim Danciu, C. I. Gulian, Katalin Szego, Aurel Codoban, Ion Irimie, Ioan Viorel Bădică, Achim Mihu, Iosif Wolf, Andrei Marga, Gavril Man, Liviu Petrescu, Ioana Em, Petrescu, Călina Mare.

1992 – C. I. Gulian, Hegel. Tânărul Nietzsche. Mircea Eliade, teoretician si istoric al religiilor: eseuri de istoria gîndirii, Ed. Academiei Române, București, 276 pp.

1997D. D. Roșca și Hegel, studiu introductiv, traducere, note și îngrijirea ediției de Vasile Muscă, Ed. Viitorul Românesc, București, 191 pp.

1997 – Nicolae Râmbu, Rațiunea speculativă în filozofia lui Hegel: de la transcendentalismul kantian la logica speculativă hegeliană, Ed. Universității „Alexandru Ioan Cuza”, București, Iași, 208 pp.

1999 – András Béres, Categoriile înstrăinării. Contribuții la interpretarea scrierilor din tinerețe ale lui Hegel, Ed. Mentor, Târgu Mureș, 139 pp.

2001 – Gheorghe Dănișor, Filosofia dreptului la Hegel, Ed. Ramuri, Craiova, IX+261 pp.

2002 – Elisabeta Negreanu, Etica lui Hegel ca sistem de valori, vol. I: Cercetări preliminare ale eticului în filosofia lui Hegel, vol. II: Constituirea eticului ca sistem de valori în „Fenomenologia spiritului”, vol. III: Situarea si dezvoltarea eticului în sistemul filosofiei, Ed. Edval, București, 132 pp., 312 pp., 156 pp.

2003 – Vlad Mureșan, Triplul regim al totalității, în Castalia. Anuar de arte speculative, vol. I, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, pp. 95-141.

Exif_JPEG_420

2003 – Dragoș Popescu, Hegel: Fenomenologia Spiritului, Ed. Cartea de Buzunar, 94 pp.

2009 – Dragoș Popescu, Logică naturală și știința logicii în filosofia lui Hegel, Ed. Pelican, Giurgiu, 264 pp.

2010 – Ștefan-Dominic Georgescu, Logica lui Hegel. Structură și semnificații, Ed. Academiei Române, București, 296 pp.

2011 – Nicolae Turcan, Începutul suspiciunii: Kant, Hegel & Feuerbach despre religie și filosofie, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 244 pp.

2013 – Vasile Gogea, Singur cu Hegel (un autoportret ascuns), Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 71 pp.

2014 – Dragoș Popescu, Logica speculativă hegeliană: schematism și aplicații sistematice, Ed. Academiei Române, București, 208 pp.

2014 – Claudiu Baciu, Filosofia idealismului german. Repere pentru o nouă modernitate, Ed. Academiei Române, București, 254 pp.

2015 – Dragoș Popescu, Fenomenologia Spiritului. Prezentare, Ed. Paideia, 150 pp.

2016 – Octavian Opriș, Hegel. Filozofia social-politică, Ed. Ideea Europeană, 215 pp.

2021 – Emanuel Copilaș (coord.), Aventurile posibilului. Două secole de filosofie politică hegeliană, Ed. Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, 342 pp., conține studii de: Ionuț Tudor, Andrei Marga, Dragoș Popescu, Daniel Barbu, Codrin Tăut, Dan Chiriță, Ana Bazac, Anton Adămuț, Florin Lobonț, Ioan Biriș, Iovan Drehe, Ștefan Maftei, Ioan Alexandru Tofan, Adrian-Paul Iliescu, Emanuel Copilaș.

 

Lista cărților despre Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775-1854)

2019 – Dorin Ștefănescu, Criza conștiinței religioase. Schelling versus Eschenmayer & Jacobi, Ed. Eikon, București, 464 pp.

2020 – Dorin Ștefănescu, Revelare și extaz – Două studii despre teo(antropo)logia lui Schelling, Ed. Eikon, București, 256 pp.

 

Lista cărților despre Arthur Schopenhauer (1788-1860)

1905 – Vasile Vîrcol, Un sistem de pedagogie. Despre estetica poeziei după Schopenhauer, Tipografia A. Posmantir, Râmnicu-Sărat, 30 pp.

1914 – Constantin I. Navârlie, Filozofia lui Schopenhauer: lumea ca voință și ca reprezentație, precedată de o expunere pe scurt a Criticei rațiunii pure a lui Kant, Ed. „Biroului Universal”, București, 188 pp.; conține o prefață de Mihail Dragomirescu.

1937 – Ion Petrovici, Schopenhauer, Ed. Librăriei ”Universala” Alcalay & Co., București, 260 pp.; alte ediții: 193(?)Schopenhauer, Ed. Librăriei Socec & Co., București, 260 pp.; 199?Schopenhauer. Viața și opera, Ed. Antet XX Press, 127 pp.; 1995Schopenhauer. Opera filosofică, Ed. Garamond, București, 160 pp.; 1995Schopenhauer: viața și opera, Ed. Garamond Internațional, București, 168 pp.; 1997Schopenhauer: monografie istorică-filozofică, Eurosong & Book, București, 144 pp.; 2004Schopenhauer: viața și opera, Ed. Garamond, București, 160 pp.; reprezintă șase lecții despre Schopenhauer ținute la Universitatea din Iași în 1935-1936.

bbb1000_1000

1937

1938 – Ion Petrovici, Un secol și jumătate dela nașterea lui Schopenhauer, Tipografia „Monitorul Oficial”, București, ?? pp.

ion-petrovici-002

Ion Petrovici (1882-1972)

1938 – Mircea Djuvara, Contemplațiunea estetică în filosofia lui Schopenhauer: conferință ținută în sala „Dalles” la 28 noembrie 1938, pentru „Universitatea Liberă” în ciclul despre Schopenhauer, Tipografia și zincografia „Satelit”, București, 20 pp.

Mircea_Djuvara

Mircea Djuvara (1886-1945)

1943 – Constantin I. Navârlie, Viața lui Schopenhauer: urmată de scurte considerații asupra modului de a scrie al filosofului și de o schiță a sistemului său metafizic, Ed. Ramuri, Craiova, 27 pp.

1966 – Liviu Rusu, Eminescu și Schopenhauer, Ed. pentru Literatură, București, 127 pp.

1970 – Florica Neagoe, Arthur Schopenhauer: filozofie și etică: promisiunile unui pesimist, Ed. Științifică, București, 120 pp.

2017 – Cecilia-Iuliana Vârlan – Versiuni românești ale „Aforismelor” lui Arthur Schopenhauer. Variantele lui Titu Maiorescu, Ed. Muzeul Literaturii Române, București, ?? pp.

1000

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: